วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าลี่ – 420801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าลี่

ภาษาไทย : ต. ท่าลี่  อ. ท่าลี่ จ. เลย

English : Tha Li ,Tha Li, Loei

รหัส ตำบล : 420801

รหัส อำเภอ : 4208

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.573

ลองติจูด : 101.412

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.573,101.412,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/