วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าลี่ – 410414

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าลี่

ภาษาไทย : ต. ท่าลี่  อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี

English : Tha Li ,Kumphawapi, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410414

รหัส อำเภอ : 4104

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 16.933

ลองติจูด : 103.064

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.933,103.064,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/