วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าลาด – 480603

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าลาด

ภาษาไทย : ต. ท่าลาด  อ. เรณูนคร จ. นครพนม

English : Tha Lat ,Renu Nakhon, Nakhon Phanom

รหัส ตำบล : 480603

รหัส อำเภอ : 4806

รหัส จังหวัด  : 48

ละติจูด : 17.007

ลองติจูด : 104.589

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.007,104.589,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/