วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าลาด – 341504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าลาด

ภาษาไทย : ต. ท่าลาด  อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี

English : Tha Lat ,Warin Chamrap, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341504

รหัส อำเภอ : 3415

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.105

ลองติจูด : 104.776

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.105,104.776,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/