วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าลาด – 301703

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าลาด

ภาษาไทย : ต. ท่าลาด  อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา

English : Tha Lat ,Chum Phuang, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301703

รหัส อำเภอ : 3017

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.243

ลองติจูด : 102.720

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.243,102.720,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/