วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าลาดขาว – 300705

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าลาดขาว

ภาษาไทย : ต. ท่าลาดขาว  อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา

English : Tha Lat Khao ,Chok Chai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300705

รหัส อำเภอ : 3007

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.672

ลองติจูด : 102.154

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.672,102.154,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/