วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าผา – 520308

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าผา

ภาษาไทย : ต. ท่าผา  อ. เกาะคา จ. ลำปาง

English : Tha Pha ,Ko kha, Lampang

รหัส ตำบล : 520308

รหัส อำเภอ : 5203

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 18.173

ลองติจูด : 99.365

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.173,99.365,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/