วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าบุญมี – 201102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าบุญมี

ภาษาไทย : ต. ท่าบุญมี  อ. เกาะจันทร์ จ. ชลบุรี

English : Tha Bunmi ,Ko Chan, Chon Buri

รหัส ตำบล : 201102

รหัส อำเภอ : 2011

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.389

ลองติจูด : 101.288

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.389,101.288,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/