วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่านางแนว – 401403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่านางแนว

ภาษาไทย : ต. ท่านางแนว  อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่น

English : Tha Nang Naeo ,Waeng Noi, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401403

รหัส อำเภอ : 4014

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.866

ลองติจูด : 102.372

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.866,102.372,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/