วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าตูม – 440103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าตูม

ภาษาไทย : ต. ท่าตูม  อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม

English : Tha Tum ,Mueang Maha Sarakham, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440103

รหัส อำเภอ : 4401

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.170

ลองติจูด : 103.460

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.170,103.460,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/