วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าตูม – 320301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าตูม

ภาษาไทย : ต. ท่าตูม  อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์

English : Tha Tum ,Tha Tum, Surin

รหัส ตำบล : 320301

รหัส อำเภอ : 3203

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.295

ลองติจูด : 103.639

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.295,103.639,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/