วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าตุ้ม – 510607

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าตุ้ม

ภาษาไทย : ต. ท่าตุ้ม  อ. ป่าซาง จ. ลำพูน

English : Tha Tum ,Pa Sang, Lamphun

รหัส ตำบล : 510607

รหัส อำเภอ : 5106

รหัส จังหวัด  : 51

ละติจูด : 18.478

ลองติจูด : 98.873

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.478,98.873,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/