วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าดอกคำ – 380604

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าดอกคำ

ภาษาไทย : ต. ท่าดอกคำ  อ. บึงโขงหลง จ. บึงกาฬ

English : ,Bueng Khong Long, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380604

รหัส อำเภอ : 3806

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.123

ลองติจูด : 104.058

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.123,104.058,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/