วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าช้าง – 191007

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าช้าง

ภาษาไทย : ต. ท่าช้าง  อ. เสาไห้ จ. สระบุรี

English : Tha Chang ,Sao Hai, Saraburi

รหัส ตำบล : 191007

รหัส อำเภอ : 1910

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.586

ลองติจูด : 100.863

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.586,100.863,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/