วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าชัย – 180103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าชัย

ภาษาไทย : ต. ท่าชัย  อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท

English : Tha Chai ,Mueang Chai Nat, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180103

รหัส อำเภอ : 1801

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.163

ลองติจูด : 100.113

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.163,100.113,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/