วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าฉนวน – 180204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าฉนวน

ภาษาไทย : ต. ท่าฉนวน  อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท

English : Tha Chanuan ,Manorom, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180204

รหัส อำเภอ : 1802

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.379

ลองติจูด : 100.138

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.379,100.138,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/