วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าข้าม – 270605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าข้าม

ภาษาไทย : ต. ท่าข้าม  อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว

English : Tha Kham ,Aranyaprathet, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270605

รหัส อำเภอ : 2706

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.639

ลองติจูด : 102.531

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.639,102.531,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/