วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่าขอนยาง – 440404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่าขอนยาง

ภาษาไทย : ต. ท่าขอนยาง  อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

English : Tha Khon Yang ,Kantharawichai, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440404

รหัส อำเภอ : 4404

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.256

ลองติจูด : 103.275

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.256,103.275,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/