วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่ากูบ – 361602

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่ากูบ

ภาษาไทย : ต. ท่ากูบ  อ. ซับใหญ่ จ. ชัยภูมิ

English : Tha Kup ,Sap Yai, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361602

รหัส อำเภอ : 3616

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.623

ลองติจูด : 101.708

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.623,101.708,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/