วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่ากว้าง – 501908

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่ากว้าง

ภาษาไทย : ต. ท่ากว้าง  อ. สารภี จ. เชียงใหม่

English : Tha Kwang ,Saraphi, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501908

รหัส อำเภอ : 5019

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.659

ลองติจูด : 98.998

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.659,98.998,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/