วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่ากระเสริม – 400710

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่ากระเสริม

ภาษาไทย : ต. ท่ากระเสริม  อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น

English : Tha Krasoem ,Nam Phong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400710

รหัส อำเภอ : 4007

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.613

ลองติจูด : 102.878

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.613,102.878,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/