วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ท่ากกแดง – 380403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ท่ากกแดง

ภาษาไทย : ต. ท่ากกแดง  อ. เซกา จ. บึงกาฬ

English : ,Seka, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380403

รหัส อำเภอ : 3804

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 17.911

ลองติจูด : 103.816

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.911,103.816,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/