วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งไชย – 331004

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งไชย

ภาษาไทย : ต. ทุ่งไชย  อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ

English : Thung Chai ,Uthumphon Phisai, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331004

รหัส อำเภอ : 3310

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.016

ลองติจูด : 104.109

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.016,104.109,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/