วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งโพธิ์ – 250304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งโพธิ์

ภาษาไทย : ต. ทุ่งโพธิ์  อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

English : Thung Pho ,Na Di, Prachin Buri

รหัส ตำบล : 250304

รหัส อำเภอ : 2503

รหัส จังหวัด  : 25

ละติจูด : 14.141

ลองติจูด : 101.889

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.141,101.889,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/