วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งโป่ง – 400806

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งโป่ง

ภาษาไทย : ต. ทุ่งโป่ง  อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น

English : Thung Pong ,Ubolratana, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400806

รหัส อำเภอ : 4008

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.731

ลองติจูด : 102.676

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.731,102.676,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/