วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งเบญจา – 220309

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งเบญจา

ภาษาไทย : ต. ทุ่งเบญจา  อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี

English : Thung Bencha ,Tha Mai, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220309

รหัส อำเภอ : 2203

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.814

ลองติจูด : 102.014

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.814,102.014,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/