วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งเทิง – 340706

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งเทิง

ภาษาไทย : ต. ทุ่งเทิง  อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี

English : Thung Thoeng ,Det Udom, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340706

รหัส อำเภอ : 3407

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.819

ลองติจูด : 104.846

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.819,104.846,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/