วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งเขาหลวง – 452001

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งเขาหลวง

ภาษาไทย : ต. ทุ่งเขาหลวง  อ. ทุ่งเขาหลวง จ. ร้อยเอ็ด

English : ,Thung Khao Luang, Roi Et

รหัส ตำบล : 452001

รหัส อำเภอ : 4520

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 16.032

ลองติจูด : 103.853

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.032,103.853,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/