วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งอรุณ – 300704

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งอรุณ

ภาษาไทย : ต. ทุ่งอรุณ  อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา

English : Thung Arun ,Chok Chai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300704

รหัส อำเภอ : 3007

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.631

ลองติจูด : 102.184

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.631,102.184,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/