วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งหัวช้าง – 510501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งหัวช้าง

ภาษาไทย : ต. ทุ่งหัวช้าง  อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน

English : Thung Hua Chang ,Thung Hua Chang, Lamphun

รหัส ตำบล : 510501

รหัส อำเภอ : 5105

รหัส จังหวัด  : 51

ละติจูด : 17.983

ลองติจูด : 99.048

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.983,99.048,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/