วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งหลวง – 430506

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งหลวง

ภาษาไทย : ต. ทุ่งหลวง  อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย

English : Thung Luang ,Phon Phisai, Nong Khai

รหัส ตำบล : 430506

รหัส อำเภอ : 4305

รหัส จังหวัด  : 43

ละติจูด : 17.896

ลองติจูด : 102.976

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.896,102.976,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/