วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งสุขลา – 200703

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งสุขลา

ภาษาไทย : ต. ทุ่งสุขลา  อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

English : ,Si Racha, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200703

รหัส อำเภอ : 2007

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.097

ลองติจูด : 100.912

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.097,100.912,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/