วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งสะโตก – 501208

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งสะโตก

ภาษาไทย : ต. ทุ่งสะโตก  อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

English : Thung Satok ,San Pa Tong, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501208

รหัส อำเภอ : 5012

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.586

ลองติจูด : 98.849

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.586,98.849,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/