วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งสว่าง – 331606

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งสว่าง

ภาษาไทย : ต. ทุ่งสว่าง  อ. วังหิน จ. ศรีสะเกษ

English : Thung Sawang ,Wang Hin, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331606

รหัส อำเภอ : 3316

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.018

ลองติจูด : 104.224

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.018,104.224,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/