วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งสว่าง – 301315

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งสว่าง

ภาษาไทย : ต. ทุ่งสว่าง  อ. ประทาย จ. นครราชสีมา

English : Thung Sawang ,Prathai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301315

รหัส อำเภอ : 3013

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.493

ลองติจูด : 102.686

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.493,102.686,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/