วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งวัง – 311103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งวัง

ภาษาไทย : ต. ทุ่งวัง  อ. สตึก จ. บุรีรัมย์

English : Thung Wang ,Satuek, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311103

รหัส อำเภอ : 3111

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.259

ลองติจูด : 103.386

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.259,103.386,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/