วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งรวงทอง – 502203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งรวงทอง

ภาษาไทย : ต. ทุ่งรวงทอง  อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่

English : Thung Ruang Thong ,Mae Wang, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 502203

รหัส อำเภอ : 5022

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.554

ลองติจูด : 98.849

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.554,98.849,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/