วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งมน – 350405

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งมน

ภาษาไทย : ต. ทุ่งมน  อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร

English : Thung Mon ,Kham Khuean Kaeo, Yasothon

รหัส ตำบล : 350405

รหัส อำเภอ : 3504

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.747

ลองติจูด : 104.286

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.747,104.286,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/