วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งมน – 320505

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งมน

ภาษาไทย : ต. ทุ่งมน  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

English : Thung Mon ,Prasat, Surin

รหัส ตำบล : 320505

รหัส อำเภอ : 3205

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.720

ลองติจูด : 103.282

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.720,103.282,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/