วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งฝาย – 520112

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งฝาย

ภาษาไทย : ต. ทุ่งฝาย  อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง

English : Thung Fai ,Mueang Lampang, Lampang

รหัส ตำบล : 520112

รหัส อำเภอ : 5201

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 18.374

ลองติจูด : 99.550

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.374,99.550,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/