วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งผาสุข – 560314

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งผาสุข

ภาษาไทย : ต. ทุ่งผาสุข  อ. เชียงคำ จ. พะเยา

English : Thung Pha Suk ,Chiang Kham, Phayao

รหัส ตำบล : 560314

รหัส อำเภอ : 5603

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.473

ลองติจูด : 100.291

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.473,100.291,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/