วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งปี้ – 502202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งปี้

ภาษาไทย : ต. ทุ่งปี้  อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่

English : Thung Pi ,Mae Wang, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 502202

รหัส อำเภอ : 5022

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.587

ลองติจูด : 98.741

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.587,98.741,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/