วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งน้าว – 540608

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งน้าว

ภาษาไทย : ต. ทุ่งน้าว  อ. สอง จ. แพร่

English : Thung Nao ,Song, Phrae

รหัส ตำบล : 540608

รหัส อำเภอ : 5406

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 18.402

ลองติจูด : 100.200

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.402,100.200,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/