วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งนาเลา – 361307

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งนาเลา

ภาษาไทย : ต. ทุ่งนาเลา  อ. คอนสาร จ. ชัยภูมิ

English : Thung Na Lao ,Khon San, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361307

รหัส อำเภอ : 3613

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.590

ลองติจูด : 101.864

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.590,101.864,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/