วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งช้าง – 550804

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งช้าง

ภาษาไทย : ต. ทุ่งช้าง  อ. ทุ่งช้าง จ. น่าน

English : Thung Chang ,Thung Chang, Nan

รหัส ตำบล : 550804

รหัส อำเภอ : 5508

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 19.390

ลองติจูด : 100.834

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.390,100.834,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/