วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งชมพู – 401614

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งชมพู

ภาษาไทย : ต. ทุ่งชมพู  อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น

English : Thung Chomphu ,Phu Wiang, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401614

รหัส อำเภอ : 4016

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.762

ลองติจูด : 102.524

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.762,102.524,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/