วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งจังหัน – 311702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งจังหัน

ภาษาไทย : ต. ทุ่งจังหัน  อ. โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย์

English : Thung Changhan ,Non Din Daeng, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311702

รหัส อำเภอ : 3117

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.566

ลองติจูด : 102.558

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.566,102.558,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/