วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งงาม – 520401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งงาม

ภาษาไทย : ต. ทุ่งงาม  อ. เสริมงาม จ. ลำปาง

English : Thung Ngam ,Soem Ngam, Lampang

รหัส ตำบล : 520401

รหัส อำเภอ : 5204

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 18.071

ลองติจูด : 99.244

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.071,99.244,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/