วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งควายกิน – 210309

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งควายกิน

ภาษาไทย : ต. ทุ่งควายกิน  อ. แกลง จ. ระยอง

English : Thung Khwai Kin ,Klaeng, Rayong

รหัส ตำบล : 210309

รหัส อำเภอ : 2103

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.808

ลองติจูด : 101.733

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.808,101.733,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/