วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งขนาน – 220702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ทุ่งขนาน

ภาษาไทย : ต. ทุ่งขนาน  อ. สอยดาว จ. จันทบุรี

English : Thung Khanan ,Soi Dao, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220702

รหัส อำเภอ : 2207

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 13.232

ลองติจูด : 102.319

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.232,102.319,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/